Gizlilik Politikası

Bu gizlilik politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘nun (“KVK Kanunu”) 10 uncu maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu uygulamada işlenen kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu T.C. Sağlık Bakanlığı’dır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Bu uygulamada aşağıda yer alan kişisel verileriniz, pandemi ile mücadele süresiyle sınırlı olmak üzere, şu amaçlarla işlenmektedir:

  • Kimlik verisi: TC Kimlik Numarası, baba adı ve doğum tarihi bilgileriniz, kimliğinizin doğrulanması amacıyla işlenmektedir. Bu verilerinizi girmeksizin de uygulamayı bazı kısıtlamalarla kullanabilmektesiniz. Eğer TC Kimlik Numarasını girmek istemezseniz, COVID-19 riskinizin hesaplanabilmesi için yaşınızı girmeniz gerekmektedir.
  • İletişim verisi: Uygulamayı ilk yüklediğinizde, SMS ile gönderilecek olan kodu girmek ve telefonunuzu doğrulamak amacıyla GSM numaranız işlenmektedir. Her bir GSM numarası ile uygulamaya yalnızca bir kez kayıt olunabilmekte; aynı GSM numarası ile birden fazla kişinin uygulamayı kullanma imkânı bulunmamaktadır. Ayrıca, uygulamanın “Aile” sekmesinde takip etmek istediğiniz sevdiklerinize davetiye göndermek için, onların GSM numaralarını girmeniz veya kişi listesinden seçmeniz gerekmektedir.
  • Konum verisi: Konum bilginiz, harita üzerinde konumuzun gösterilmesi, bulunduğunuz bölgede COVID-19 pozitif ve risk yoğunluğunun harita üzerinden gösterilmesi, izolasyon altında bulunduğunuz lokasyonun belirlenmesi, bu lokasyonu terketmeniz durumunda tarafınıza bildirim gönderilmesi ve ilgili makamlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
  • Sağlık verisi: Sağlık bilgileriniz, COVID-19 riskinizin belirlenmesi amacıyla işlenmektedir. Yöneltilen sorulara vereceğiniz yanıtlara göre en yakın sağlık tesisini ziyaretiniz istenebilecek veya periyodik aralıklarla hastalık belirtileriniz hakkında tarafınıza devam sorular yöneltilecektir.
  • Meslek verisi: Sağlık çalışanı olup olmadığınız ve eğer sağlık çalışanıysanız hastalarla temasınızın olup olmadığı bilgisi, hastalık riski seviyesini belirlemek amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

İzolasyon altında bulunmanız gereken bölgeyi terk etmeniz halinde bu uygulama ile elde edilen kimlik, iletişim ve konum verileriniz, kamu sağlığının korunması ve salgının yayılmasını önleme amaçlarıyla İçişleri Bakanlığı ve kolluk kuvvetleri ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz bu uygulama aracılığı ile tamamen otomatik yollarla elde edilmekte olup, KVK Kanununun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

İlgili Kişilerin Hakları

KVK Kanunu’nun 11 inci maddesinde yer alan haklarınızı, KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ‘in (“Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliği”) ilgili hükümleri uyarınca Bakanlığımıza başvuru yapmak suretiyle kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru

KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesi uyarınca yapacağınız yazılı başvuruları “T.C. Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler Mahallesi, 6001. Cadde, No:9, Çankaya, Ankara” adresine; Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile yapacağınız başvuruları ise “sb@hs01.kep.tr” adresine iletebilirsiniz.